Náš MVP, Ján Hanák, vás uvedie do tajov paralelného programovania na seminári 21.10. V obsahu seminára bude:

- paralelné objektovo orientované programovanie (POOP)  v  C# 4.0 a C++ (podľa štandardu C++0x)

- ukážky v Visual Studio 2010

- tlačená verzia knihy "Ján Hanák, Základy paralelného programovania v C# 3.0".

Registrácia: http://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032426018&Culture=SK-SK 

Miro