Hneď po uvedení finálnej verzie Visual Studia 2010 bola zverejnená aj finálna verzia výukovej sady Visual Studio 2010/.NET Framework 4 Training Kit.
Len na pripomenutie. Obsahuje:
 - 15 prezentácií o novinkách VS 2010/.NET 4
 - 20 demo príkladov so zdrojovým kódom
 - 27 Hands-on Labs (praktických cvičení).
Nájdete ho tu: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=752CB725-969B-4732-A383-ED5740F02E93&displaylang=en


Miro