Pri výbere hardvéru pre výpočtovo náročné riešenie zvyčajne porovnávame počet procesorov, počet jadier ... Otázkou je, či aplikácia, ktorá na takomto "železe" beží, využíva možnosti, ktoré viacjadrové programovanie ponúka. Paralelizácia už patrí k výbave aplikácií, ktoré nutne kvoli úspore času potrebujú vyťažiť z procesorov servera maximum.

 Tým, ktorým táto téma nie je ľahostajná, ponúkame nové praktické cvičenie v sekcii Od študentov pre študentov od Vladimíra Juhása zamerané na vývoj paralelnej aplikácie. Prvá časť vám predstaví možnosti vývojovo–exekučnej platformy Microsoft .NET Framework 4.0 a jazyka C# 4.0 z pohľadu využitia paralelného objektovo orientovaného programovania (POOP). Druhá časť poskytuje návod ako využiť poznatky o POOP pri vývoji paralelnej aplikácie zameranej na odhaľovanie šifrovaných prístupových hesiel do informačných systémov. Aplikácia implementuje a zároveň porovnáva rôzne prístupy k paralelizácii svojich algoritmov.

Knižnicu praktických cvičení nájdete na http://msdn.microsoft.com/sk-sk/ee404903.aspx


Miro