Microsoft Press vydal knihu Moving to Microsoft Visual Studio 2010  od autorov Patrice Pelland, Pascal Paré, Ken Haines. Táto anglicky písaná kniha má tri hlavné, na seba naväzujúce, časti:

- Prvá časť je venovaná prechodu z Visual Studia 2003 na Visual Studio 2010.

- Druhá časť je pre vývojárov prechádzajúcich z Visual Studia 2005.

- Tretia časť je zameraná na prechod z Visual Studia 2008.

Formátmi na bezplatné prevzatie sú PDF alebo XPS, k dispozícií na prevzatie sú aj ukážkové kódy.

Viac na http://blogs.msdn.com/b/microsoft_press/archive/2010/09/13/free-ebook-moving-to-microsoft-visual-studio-2010.aspx