Blog pre slovenských vývojárov

Zdroj čerstvých informácií pre vývojárov priamo z kuchyne

April, 2012

Blog - About

About Blog pre slovenských vývojárov

Kto sme? 
Spoločnosť Microsoft má vo svojej organizačnej štruktúre skupinu ľudí, ktorá sa stará o podporu vývojárov, softvérových architektov, študentov, dizajnérov...vlastne kohokoľvek, kto má niečo spoločné s vývojom softvéru. Oddelenie nesie názov DX a jeho cieľom je zvyšovať spokojnosť vývojárov, rozširovať vývojové nástroje a technológie na lokálnom trhu a rozvíjať zaujímavé projekty. Lokálne nevyvíjame žiadny softvér, našou úlohou je podporovať všetkých vývojárov vo vývoji kvalitnejšieho softvéru za kratšiu dobu s menšou námahou.
Na tomto blogu sa snažíme publikovať zaujímavé informácie pre celú vývojársku komunitu. Príspevky do blogu pridávajú členovia DX oddelenia. Informácie publikované na blogu publikujú sami bloggeri, ktorí zodpovedajú za kvalitu textu aj obsahu a môžu vyjadrovať ich osobný názor. Obsah príspevkov preto nemusí vždy plne zodpovedať oficiálnemu smerovaniu, názoru či rozhodnutiu celej spoločnosti Microsoft. 

Môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese
dxsk@microsoft.com.
___________________________________________________________________________
DX group is responsible for driving broad platform adoption and cultivating a vibrant ecosystem of customers, partners and developers loyal to, excited about, and satisfied with, MS.  DX focuses primarily on early adoption of Microsoft’s emerging platform technologies.
This blog is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. Any opinions expressed in this blog are solely those of the author and not official positions of Microsoft Corporation.
If you have any question regarding the blog, please do not hesitate to contact us on dxsk@microsoft.com .
___________________________________________________________________________
 Môžete tiež kontaktovať Zákaznicke centrum spoločnosti Microsoft, ktoré pre vás zaistí:
•  obchodné informácie o jednotlivých produktoch
•  licenčné poradenstvo, informácie o akciach a kampaniach
•  kontakty na predajcov a partnerov
  
Viac informácií nájdete na
http://support.microsoft.com/?ln=sk
___________________________________________________________________________
Slovak DX Team
 
Jan Paulech (DX Manager)
Cieľová skupina vývojárov: Všetci vývojári a hlavne manažéri, ktorí potrebujú vedieť viac o zameraní vývojárskych produktov a ich vplyve na rozvoj IT. Hlavnú skupinu jeho zákazníkov tvoria veľké podniky a inštitúcie.
Miroslav Kubovčík (Vývojársky špecialista)
Cieľová skupina vývojárov: Akýkolvek vývojári, ktorí chcú získať technicky orientovaný pohľad na najnovšie vývojárske technológie a nástroje. Hlavnú skupinu jeho zákazníkov tvoria vývojári z vývojárskych firiem (ISV), softvéroví architekti a v poslednom období hlavne cloudoví vývojári.
Kde sa cíti veľmi dobre: Všade, kde sa vedie konštruktívna technologická debata a predovšetkým na bicykli obklopenom nádhernou prírodou.
Roman Russev (Audience Marketing)
Cieľová skupina vývojárov: Začínajúci ale aj pokročilí vývojári, ktorí sa chcú zorientovať v technologickej ponuke spoločnosti Microsoft. Hlavnú skupinu tvoria veľké komunity, pre ktoré sa rozvíjajú rôzne informačné kanály - od e-mailov a aplikácii, po udalosti a súťaže. Študenti, startupy, dizajnéri, profesionálni ako aj začínajúci vývojári.
Kde sa cíti veľmi dobre: Všade, kde sa hovorí o tom ako urobiť veci lepšími, ale aj na dunajskej hrádzi na korčuliach.
Marek Láni (Vývojársky špecialista)
Cieľová skupina vývojárov: Začínajúci ale aj pokročilí vývojári, ktorí sa chcú zorientovať v technologickej ponuke spoločnosti Microsoft. Hlavnú skupinu jeho zákazníkov tvoria študenti, startupy, dizajnéri a vývojári aplikácií pre mobilné zariadenia.
Kde sa cíti veľmi dobre: Všade, kde sa hovorí o zaujímavých technických myšlienkách a nápadoch, ale aj pri takmer akomkoľvek športe.

Page 1 of 1 (1 items)