Kedy:  24. septembra 2013 / 9:00 – 12:00
Kde:  Apollo Business Center II, Block E, Prievozská 4D, Bratislava, 3.poschodie

Popis školenia:
Windows Azure Virtual Machines je po zavedení spoplatňovania po minútach a nespoplatňovaní pozastavených virtuálnych serverov veľmi výhodnou infraštruktúrou pre testovanie a vývoj riešení, prípravu migračných scenárov atď. Na seminári sa zoznámite so základmi modelu Windows Azure Virtual Machines, doporučovanými postupmi inštalácie aplikačných serverov do testovacích virtuálov, využitím PowerShellu a Azure Management portálu pre rýchle vystavanie testovacej infraštruktúry. Zameriame sa aj na pripravované novinky pre testovanie v cloude a využitie Azure benefitov v rôznych programoch pre vývoj a testovanie. Seminár je určený IT odborníkom aj vývojárom.

Ak ste partnerom spoločnosti Microsoft, zaregistrujte sa čo najskôr kliknutím na link REGISTRÁCIA.

Ak nie ste partnerom spoločnosti Microsoft, prosím napíšte e-mail na adresu a-zusoko@microsoft.com a Vašu registráciu budeme riešiť individuálne.

Účast je bezplatná, ale kapacita je obmedzená.

A keďže tento seminár vediem ja :-) , témy sú:
- Úvod do Windows Azure
- Vývoj pre cloud, vývoj v cloude
- Cloudové aplikácie v modeloch Cloud Services, Virtual Machines
- Vývojový cyklus v Team Foundation Service
- Testovacie centrum v cloude použitím Virtual Machine
- Základné koncepty (tvorba, správa, sieťovanie)
- Pokročilejšie koncepty (SQL Server, SharePoint, Active Directory v cloude)
- Využitie cloudu pre záťažové/webové testovanie
- Ako ušetriť testovaním v cloude

Teším sa na stretnutie s Vami!

Miro