Do našej e-knižnice bezplatných kníh pribudla novinka "Deklaratívny vývoj workflow-programov v jazyku C# na platforme WF 4.5" od Jána Hanáka, MVP. Kniha patrí do cyklu „Visual Studio 2013: Hotové riešenia“ a obsahuje teoreticko-praktický pohľad na životný cyklus deklaratívneho vývoja workflow-programov na platforme Workflow Foundation 4.5 v jazyku C#. Prevedie vás tvorbou deklaratívneho výpočtového modelu WF-programu, detailným postupom implementovania logiky stavov, kompiláciou a spustením stavového stroja.

Z obsahu vyberám:
 Všeobecná charakteristika WF-programov a WF-procesov
 Výpočtové modely WF-programov
 Deklaratívny spôsob vývoja WF-programu v jazyku C#=
   - Vytvorenie projektu nového WF-programu v prostredí Visual Studio 2013
   - Deklaratívny výpočtový model WF-programu
   - Vývoj deklaratívneho výpočtového modelu stavového stroja semafora
   - Definovanie premenných na úrovni stavového stroja
   - Implementácia logiky stavov stavového stroja
   - Implementácia logiky stavových prechodov stavového stroja
   - Kompilácia a spustenie stavového stroja

Projekt hotového riešenia z knihy nájdete tu.

Miro