Tilaisuudessa pohditaan mitä cloud computing eli pilvilaskenta ja –palvelut merkitsevät tietotekniikan käytölle suomalaisissa yrityksissä ja millaisen roolin PDC’09 -tapahtumassa julkistettu Windows Azure palvelualustan tuotantoversio tulee pilvialustojen joukossa ottamaan. Esittelyssä myös kaksi käytännön sovellutusta Windows Azure alustalla eCraftiltä ja Sopimalta.
Seminaari on tarkoitettu teknologiapäättäjille.

Ohjelma

Cloud Computing – Merkitys yrityksille
Mitä muutoksia pilvipalvelut tulevat aikaansaamaan tietoteknisten ratkaisujen hankinta- ja toimitusmalleissa. Miten pilvipalvelut muokkaavat yritysten osto- ja käyttötottumuksia.
Mika Okkola, Microsoft Esitysmateriaali (3,79 Mt)

Microsoft Azure palvelualusta
Tuotantoversion ominaisuudet. Kaupallinen malli ja hinnoittelu. Kansainväliset referenssit ja roadmap
Pasi Mäkinen, Microsoft Esitysmateriaali (5,82 Mt)

Sopima – Liiketoimintaa palvelujen päälle
Mitä on sopimusten elinkaaren hallinta ja miksi siihen kannattaa panostaa? Kokemuksia liiketoiminnnan rakentamisesta Azure palvelualustan varaan. Millaista on myydä pilvipohjaista sovelluspalvelua? Mikä asiakkaita askarruttaa? Mitä hyötyä pilvipohjaisesta toimitusmallista on?
Jaan Apajalahti/Markus Mikola, Sopima
Esitysmateriaali (1,75 Mt)

Pilvipalveluihin kytkeytyviä ratkaisuja
Kokemuksia ratkaisujen rakentamisesta Azure palvelualustaa hyödyntäen. Millaisia vaikutuksia pilvipalvelujen hyödyntämisellä on ratkaisun suunnitteluun ja ominaisuuksiin?
Nicklas Andersson, eCraft
Esitysmateriaali (5,59 Mt)