• IKT-bloggen

  Allt börjar med en bra lärare

  • 0 Comments  Vi har alla haft minst en. En fantastisk lärare som gjorde det omöjliga möjligt. Som sett och bekräftat. Som lyssnat och förklarat. För visst börjar allt med en bra lärare?


  Lärare skapar blivande ekonomer, läkare, musiker, författare och fysiker. Stora och små genier. Som så småningom tar sig an världen och bidrar till lösningar på allt från ekonomiska kriser till miljöhot. Nu lanserar Lärarförbundet filmen "Allt börjar med en bra lärare", i syfte att visa hur betydelsefulla lärare är för barn och ungdomar, för deras inspiration och deras lust att lära.

  Allt börjar med en bra lärare” är et budskap som Lärarförbundet lanserade redan vid utdelningen av Nobelpriset 2009. Arbetet med att sprida budskapet fortsätter, och i år utökas kampanjen med film och en Facebook-kampanj. 

  Lärarförbundet menar att rätt förutsättningar, så att lärare kan utföra sitt arbete på bästa sätt, är en förutsättning för att eleverna ska kunna utvecklas. Elever med kunskap och självförtroende bygger vårt samhälle starkt. Och för att det ska bli verklighet måste politikerna börja med att satsa på lärare i förskolan, skolan och fritidshemmen. För allt börjar med en bra lärare.

  Se filmen och besök Lärarförbundet och berätta om din bästa lärare.
  Vem gav dig inspiration i skolbänken? • IKT-bloggen

  Så skyddas din information

  • 0 Comments  För sjunde året i rad arrangeras den 28 januari 2013 Data Privacy Day. Initiativet anordnas för att uppmärksamma rätten till skydd för personuppgifter. Bakom initiativet står Europarådet och Microsoft är en av huvudsponsorerna. 

  I Sverige går dagen under namnet Dataskyddsdagen, och med tanke på att den infaller vill vi ta tillfället i akt och lyfta hur Microsoft hanterar personuppgifter och hur våra produkter och tjänster fungerar i förhållande till din personliga integritet. Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna gällandes integritet och våra produkter och tjänster.

  Vem äger rättigheterna till mina bilder och dokument?
  När du lagrar bilder och dokument i våra onlinetjänster, som exempelvis SkyDrive, är det du och ingen annan som äger rättigheterna till ditt material och du bestämmer själv via inställningar om och vilka du vill dela dina filer och mappar med.

  Kan Microsoft läsa min mejl och titta på mina bilder?
  Vi på Microsoft läser inte innehållet i dina mejl eller tittar på dina bilder. Vår begränsade tillgång handlar bara om att utföra tjänsten. Vi lämnar inte heller ut innehåll eller bilder. Undantaget är ifall vi har en laglig skyldighet att göra det, exempelvis att polis eller åklagare kontaktar oss och behöver hjälp i en brottsutredning där brottet eller delar av det begåtts via tjänster som Messenger och Hotmail. För detta krävs att det rör sig om ett allvarligare brott.

  Precis som övriga stora sociala nätverk och mejltjänster använder vi algoritmer för att söka igenom olämpliga foton lagrade i våra tjänster, detta för att hindra spridning av barnpornografi och annat olämpligt. Detta görs helt maskinellt och enligt våra regler för uppförande. 

  Var finns informationen som sparas i Office 365 för utbildning?
  Microsofts primära och sekundära datacenter för svenska kunder finns på Irland och i Nederländerna. Information om de geografiska gränserna och hur data lagras kan du läsa mer om här.

  Vem har tillgång till den information som jag sparar?
  Microsoft ger alltid dig som kund åtkomst till den information som finns lagrad.  Den administrativa åtkomsten till din data är strikt kontrollerad och stickprovskontroller görs av våra anställda och underkonsulter. Du hittar information om administrativ åtkomst här

  Hur används min information?
  Microsoft använder enbart din information för att utföra den tjänst du önskar. Office 365 skapar inga reklamprodukter av informationen som lagras. Microsoft söker inte igenom din e-post eller dina dokument för analys, datautvinning, annonsering eller produktutveckling. Inte heller blandas tjänsten eller din data med våra konsumenttjänster. Läs mer om det här.

  Vilken tillgång har jag som kund till min data?
  Som kund äger du alltid din data och har möjlighet att hämta hem den till din lokala dator när som helst och utan anledning. Få mer information här

  När man använder sig av Office 365 för utbildning, kan man då uppfylla PUL?
  Office 365 är utformad för att du ska kunna uppfylla dina åtaganden som personuppgiftsansvarig under PUL. Som ditt personuppgiftsbiträde är Microsoft beredd att ingå ett detaljerat personuppgiftsbiträdesavtal; uppvisa certifiering under Safe Harbor för sina amerikanska bolag och teckna EU:s standardkontraktsklausuler, så kallad EU Model Clauses.   

  Vad säger datainspektionen om Office 365?
  Datainspektionen har inte granskat en kunds användning av Office 365. Däremot har Microsoft besökt Datainspektionen för att redogöra för hur upplägget med personuppgiftsbiträdesavtal, EU:s standardklausuler, revisioner och underkonsulter ser ut. Enligt Datainspektionen behöver du som kund, som personuppgiftsansvarig ha tillgång till information om vilka underleverantörer som används. Microsoft tillhandahåller denna information i vårt Office 365 Trust Center

  Vilken sorts data är lämplig att lägga i Office 365 och vilken data är inte lämplig att lägga där?
  I slutänden är det alltid upp till dig som kund, som är ägare av din data att göra lämplighetsavvägningen. Microsoft tillhandahåller mycket information i Trust Center för att möjliggöra ett informerat beslut från ett säkerhets- och personuppgiftsperspektiv.

  Vill du veta mer?
  Om du har fler frågor eller funderingar, kan du kontakta: Helena Mischel eller Nils Stadling.
  Du kan även läsa mer om förra årets upplaga av Dataskyddsdagen på MVH-bloggen
  Och du kan få mer information om Office 365 för utbildning här.

 • IKT-bloggen

  IKT i fokus på BETT 2013

  • 0 Comments  Succén är tillbaka! Under den 30 januari till 2 februari går evenemanget BETT 2013 av stapeln på Excel i London. Under tre intensiva dagar får du en inblick i hur ny teknik kan främja lärandet hos elever och lärare. BETT fokuserar i år på IKT och lärande, men även på hur skolan som organisation kan utveckals.

  Microsoft kommer att finnas på plats med en monter och bland annat visa upp de senaste produkterna Windows 8 och Office 2013. Du kommer även kunna ta del av smarta tips på hur du använder Microsoft produkter i undervisningen, exempelvis hur du kan hålla ordning på anteckningar och lektionsplanering i OneNote.
  – Vi kommer att ha seminarier med våra duktiga innovativa lärare Daniel Gomejzon, idrottslärare på Väsby Nya Gymnasium i Stockholm, och Jerker Porat, högstadielärare på Karlsängskolan i Nora, som kommer att berätta hur de använder våra produkter i undervisningen, säger Eva Pethrus, ansvarig för skolfrågor på Microsoft

  Eva kommer att finnas på plats under BETT tillsammans med lärare och skolledare från olika skolor. 
  – Tillsammans med över 200 lärare och skolledare kommer vi att besöka en Microsoft Partners in Learning ”Super Mentor School”, vid namn New Line Learning. Ett inspirerande studiebesök till en framgångsrik och innovativ skola i ett område som präglas av hög arbetslöshet och som har med en tydlig vision och ett metodiskt arbete lyckats med satsningen på individuellt lärande med stöd av IKT.

  New Line Learning arbetar även med riskhantering för att eleverna inte skall hoppa av skolan utan lyckas och ha behörighet att fortsätta till högre utbildning. Besökarna kommer även få en djupare inblick i den nya Plaza modellen som skolan har utvecklat där närmare 100 elever aktivt arbetar med stöd av ett team av lärare.

 • IKT-bloggen

  Alla lärare är vinnare…..

  • 0 Comments

   

  clip_image001

  På Microsoft Partners in Learning Global Forum är alla deltagande lärare vinnare. Över 100-talet lärare är på plats i Prag för att under 3 dagar dela med sig av sina goda idéer men inte minst få ny inspiration av andra duktiga pedagoger. På plats från Sverige har vi Fatima Lasfirare, från Stockholms Stad samt Björn Kumwall från Stockholms Universitet som visar fram sitt bidrag “Svenskcoach”.

   

  clip_image002Det svenska bidraget ”svenskcoach” blev 3;a i Europa tävlingen och har därigenom kvalificerat sig direkt till världsfinalen. Projektet är ett integrationsprojekt som handlar om hur kan ensamkommande flyktingungdomar snabbare kan lära sig svenska och därigenom öka deras möjligheter till inträde på den svenska arbetsmarknaden. Eleverna får läxhjälp 2 ggr per vecka via Skype samt att få möjlighet till “en-till-en” coachning av en lärarstudent från Stockholms universitet som skall bli lärare i svenska som andra språk. Svenskcoach är ett tydligt integrationsprojekt och i dagens Sverige med gryende nationalism och främlingsfientlighet så måste vi visa hur duktiga, ambitiösa och vilken resurs dessa ungdomar är för det svenska samhället.  Dessa ungdomars drömmar är att komma in på svensk arbetsmarknad för att bl.a. jobba som  förskolelärare, brandmän, sjuksköterska. politiker såväl som inom äldreomsorgen. Mer information om svenskcoacherna finns på följande länk.  Vi önskar våra duktiga lärare lycka till i tävlingen. Mer information om alla lärarnas bidrag återfinns på www.PiL-Network.com . /Eva

 • IKT-bloggen

  Så ska näringslivet höja svenska elevers mattekunskaper

  • 0 Comments

  Matematikkunskaperna blir allt sämre i Sverige och vi rasar i internationell ranking. Jämfört med andra länderna har svenska skolor färre mattelektioner. Bara två tredjedelar av timmarna som elever i andra EU/OECD-länder har. För att råda bot på den nedåtgående trenden har projektet Mattekommissionen startat.

  Målet med Mattekomissionen är att höja kvalitén på eleverans matematikkunskaper och få politiker på såväl regional som lokal nivå att förstå problematiken. Sett till övriga världen så sjunker svenska elevers mattekunskaper och antalet sökande till utbildningar som kräver en högre nivå av mattematik blir allt färre Under 2011 klarade knappt var femte niondeklassare nivån godkänt vid nationella provet i matte.

  Bakom initiativet till Mattekomissionen står en unik grupp med representanter från grundskolan, universitet och näringslivet. Tillsammans håller kommissionen på att ta fram en strategisk plan för att kunna höja lägstanivån och stärka Sveriges toppstudenter inom matematik.

  Kommissionen består av: 
  Per Adolfsson, vd för Microsoft AB
  Mikael Bondestam, lärare inom matematik och datorteknik på Polhemsskolans gymnasium i Gävle.
  Börje Ekholm, vd för Investor.
  Peter Gudmundsson, rektor på Kungliga Tekniska Högskolan.
  Jens Henriksson, vd för Nasdaq OMX Nordic Stockholm.
  Anna Karlsson, lärare inom matematik och NO på Viktor Rydbergs Samskola i Stockholm.
  Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation vis Svenskt Näringsliv.
  Peter Nyström, docent vid Institutionen för beteende vetenskap vid Linköpings universitet..
  Jerker Porat, lärare på Karlsängsskolan i Nora.

   

   

 • IKT-bloggen

  Ny avancerad molntjänst i skolan

  • 0 Comments
  Den nystartade skolan Mälardalens Tekniska Gymnasium är först i Sverige med att använda utbildningsplattformen Microsoft Office 365 for Education. Molnlösningen möjliggör en effektiv papperslös utbildningsprocess som kan göra skolan till Sveriges bästa teknikgymnasium.

  Mälardalens Tekniska Gymnasium startade den 16 augusti 2012 i Södertälje av ägarna Scania och AstraZeneca i samarbete med det kommunala bolaget Telge. Bakgrunden är bristen på kompetenta tekniker inom produktion, underhåll och automation. Syftet med utbildningen är att kompetensförsörja Scania och AstraZeneca.

  Först i Sverige
  Skolan är den första i Sverige som har börjat använda utbildningsplattformen Microsoft Office 365 for Education.

  – Den lägger grunden för en kvalitetssäkrad process i undervisningen och en bättre kunskapsutveckling för våra elever. Med den här lösningen kan vår vision – att bli Sveriges bästa teknikgymnasium – bli verklighet, säger vd och rektor Susann Jungåker.

  – Jag har lång erfarenhet av arbete i skola och har inte förrän nu hittat en effektiv it-lösning som kan möta behovet av ett system för elevadministration som samtidigt är en lär-plattform.

  Öppnar för samarbete
  Med Microsoft Office 365 får elever, lärare och övrig personal tillgång till e-post, snabbmeddelanden, gruppvideo och chatt. I lösningen ingår Microsoft SharePoint Online som ger tillgång till en omfattande uppsättning funktioner för samarbete och informationshantering.

  Skolan har fått hjälp med att implementera och utveckla lösningen av Microsoft-partnern MolnData i Sverige AB.

  – Vi bygger en infrastruktur i molnet åt skolan. Det ger stora ekonomiska fördelar. Lösningen kräver betydligt mindre personal, resurser och pengar för att köpa hårdvara och mjukvara än ett traditionellt system, säger Magnus Jungåker, grundare av MolnData.

  Ständig åtkomst till systemet
  Molntjänsten innebär också att användarna kan få åtkomst till systemet när och var och hur som helst. Elever och lärare kan exempelvis arbeta hemifrån på kvällar och helger.

   I SharePoint har ett intranät byggts. Här har alla ansvarsgrupper och lärarteam egna sidor.

  – Lärarna dokumenterar, följer upp och förbättrar vad som görs i undervisningen för att kvalitetssäkra utbildningen – och för mig som chef är det också lätt att göra uppföljningar, säger Susann Jungåker.

   I SharePoint finns även allt eleverna behöver veta om sina teoretiska och praktiska kurser. De kan till exempel hämta en film med en tio minuters presentation av vad de ska göra på nästa matematiklektion. Några exempel på praktiska kurser är datorstyrd produktion, robotteknik och svetsning.

  – SharePoint är fantastiskt, fortsätter hon. Utmaningen är att välja det utseende och de funktioner som stöder processerna och verksamheten. Det finns oändligt många möjligheter, men det gäller att göra det enkelt för användarna.

  Den papperslösa skolan
  Traditionell kurslitteratur används fortfarande i undervisningen.
  – Men böckerna är på väg bort. Det här kommer bli en papperslös skola. Inom loppet av ett par år har vi ett minimum av kurslitteratur och papper som kopieras. Vi är en liten skola, men detta kan ändå spara ett antal hundra tusen kronor per år.

  Eleverna, lärarna och övrig personal är mycket positivt inställda till lösningens struktur och enkelhet.
  – Vi har redan kommit långt, men vi bygger vidare med målet att bli en spjutspets bland Sveriges tekniska gymnasier, säger Susann Jungåker.

  FAKTA:

  Uppgift:
  Etablera en effektiv it-lösning som kan möta behovet av ett system för elevadministration som samtidigt är en lär-plattform.

  Lösning: Microsoft Office 365 for Education och Microsoft SharePoint Online.

  Resultat: En kvalitetssäkrad undervisningsprocess, bättre kunskapsutveckling för eleverna, effektiv elevadministration, låga kostnader, och möjligheter att skapa en papperslös utbildningsprocess.

   

 • IKT-bloggen

  ”Det är dags att börja skypa!”

  • 1 Comments

   
  För över tolv år sedan släpptes den första versionen av Messenger. Ett nytt sätt att kommunicera tog fart och människor, gamla som unga, började hålla kontakten genom att skicka meddelanden, dela bilder och videochatta. Nu integreras Messenger i Skype, för att göra det ännu smidigare för dig att kommunicera. 

  Messenger har genom åren så väl stärkt vänskapsband, som fört samman bultande hjärtan och vart en hjälpande hand vid läxläsning. Nu tar Microsoft nästa steg i kommunikationen mellan människor och låter Messenger förenas med Skype. Efter många trogna år lämnar Messenger in sin pensionsansökan och låter Skype ta över stafettpinnen.

  Till dig som idag är Live@edu-kund uppmanar vi att uppgradera till Skype. Vilket du gör enklast genom att hämta hem den senaste version av Skype (version 6.0) och logga in med ditt Microsoft-konto, då har du alla dina kontakter från Messenger i Skype. Från och med första kvartalet 2013 kommer Messenger inte längre att erbjudas, så passa på att göra din uppgradering redan nu.

  Idag ingår Windows Live Messenger som chattjänst Live@edu. Men väljer du att gå över till Office 365 för utbildning, behöver du inte fundera över någon uppgradering, då ingår Skype automatiskt som kommunikationsverktyg.
  Läs mer om Office 365 för utbildning.

  Så hämtar och installerar du Skype:
  Windows 8 eller Windows RT
  Windows 7 eller tidigare versioner av Windows
  Mac OS X
  Linux
  Skype för Windows Phone 7, iPhone, iPad eller Android

  Precis som Messenger kan Skype integreras med exempelvis Facebook så att du kan chatta, ringa eller köra videosamtal även med dina Facebook-vänner.

  Skype kan användas gratis för video- och röstsamtal (Skype-till-Skype) samt chatt. Med ett Premium-abonnemang får du bland annat obegränsade samtal till ett land du önskar och gruppvideosamtal med upp till tio personer. 
  Läs mer om Skype.

 • IKT-bloggen

  Att uppdatera eller icke uppdatera

  • 0 Comments  Uppdateringar, hur många har du gjort idag? Den senaste veckan, månaden? Vissa uppdateringar gör vi snabbare än andra. Den 8 april 2014 går Windows XP i pension. Ta steget in i framtiden och uppgradera dig till Windows 8 redan idag. 

  Många uppdateringar har vi vant oss vid. Vi skulle exempelvis inte kunna tänka oss ett gammalt operativsystem på mobiltelefonen, utan vill helst ha den senaste redan igår. Varför är inte detta allmängiltigt? Varför kompromissar vi med andra prylar vi använder, och som vi dessutom använder mer, oftare och för viktigare saker?

  För 12 år sedan kom den första Harry Potter-filmen, sedan dess har det skrivits ytterligare sju filmmanus, scener har byggts, kostymer har sytts, filmerna har spelats in, det har gjorts reklam, de har släppts på bio och mängder av människor har bänkat sig i biostolarna med popcorn och läsk. För 12 år sedan släpptes också Windows XP.

  Från och med den 8 april 2014 kommer inte längre support att ges för Windows XP. Våga tänk nytt och satsa på framtidens operativsystem Windows 8, det första som fungerar på alla enheter. Windows 8 funkar lika bra med som utan touchskärm och ger den enhet du har nytt liv!

  Windows 8 har funnits tillgängligt sedan september för organisationer och företag som har avtal oss Microsoft. I dessa avtal ingår att man alltid har rätt att använda den allra senaste versionen, och man får dessutom tillgång till den innan den släpps för allmänheten. Samma sak gäller för Office.
  Den senaste versionen, Office 2013, släpps i början av nästa år.

  Ladda ner och testa Office 2013 här!
  Går att köra parallellt med Office 2010

 • IKT-bloggen

  Upptäck apparna till Windows 8

  • 0 Comments

  Utbudet av appar till Windows 8 ökar för varje dag. I Windows Store hittar du appar för så väl nytta som nöje. Vi har spanat in gratis apparna som gör livet i skolan både roligare och enklare.

  Här är våra tre favoriter:

  1. Wikipedia – hitta faktauppgifter snabbt och enkelt.
  2. Physamajig – ett praktiskt inlärningsverktyg, väl anpassat för pekskärm.
  3. Min8 – skapa mind mapps snabbt och smidigt, praktiskt vid redovisning.  

  Vill du ha tips på fler användbara appar för skola?
  Är du intresserad av att utveckla en egen app?
  Se hela apputbudet i Windows Store

 • IKT-bloggen

  Windows 8 maraton

  • 0 Comments

  I förra veckan tog Windows 8 steget in i klassrummet. Runt om i världen arrangerades under fredagen den 26 oktober livelektioner med Anthony Salcito, Vice President for Microsoft Education. Via Skype presenterade han nya funktioner i operativsystemet.

  När Anthony Salcito avslutade sitt Windows 8 maraton hade han varit vaken 36 timmar i sträck. Under sina vakna timmar lyckades han hålla presentationer för 24 skolor, i 20 länder, i sex olika världsdelar.

  I Sverige fick skolorna Väsby Nya Gymnasium och Österåkers gymnasium möjligheten att tjuvkika på Windows 8. Under en halvtimme visade Anthony Salcito upp möjligheterna med Windows 8 med fokus på smidigare samarbete för att förbättra utbildningsresultaten.

  Läs mer om Windows 8

 • IKT-bloggen

  "Fegis, fjolla, fetto!"

  • 0 Comments  I kampen mot näthatet lanserar nu Friends en mobbningssimulator. Via Facebook kan du testa hur det känns att bli utsatt för hot, elaka ord och trakasserier av dina egna vänner.

  Genom en Facebook-applikation kan användaren se hur sina Facebook-kontakter skriva kränkande meddelanden på sin sida.
  – Mobbningssimulatorn är en stark och obehaglig upplevelse. Vi har tagit fram den för att ge vuxna en inblick i hur kränkningar av barn och unga på nätet kan se ut och för att lyfta hur man kan agera för att motverka dessa kränkningar, säger Lars Arrhenius, generalsekreterare på Friends, i ett pressmeddelande

  Enligt ny forskning från Göteborgs Universitet framgår det att var sjätte elev i årskurs fyra har drabbats av nätmobbning, och via en undersökning från Symantec förra året visar det sig att 36 % av Sveriges barn och unga haft en allvarlig negativ upplevelse på internet.

  Mobbningssimulatorn har tagits fram av reklambyrån Lowe Brindfors och är en del i Friends kampanj ”Vems sida väljer du?”, som handlar om att göra ett aktivt val.

  Här kan du få tips av Friends för att förebygga och agera nätmobbning.

  För att testa mobbningssimulatorn klicka här.


 • IKT-bloggen

  Har du vad som krävs?

  • 0 Comments

  Årets upplaga av tekniktävlingen Imagine Cup har dragit igång, och vi väntar nu på ditt bidrag. Kan du utmana dig själv och dina egna normer? Imagine Cup och Blast theh Norm är men än bara en tävling. Det är en möjlighet för dig, att med hjälp av teknik förbättra välden.
   
  Imagine Cup är en tävling som sammanför unga teknikstuderande över hela världen. Microsoft vill uppmuntrar de mest innovativa studenterna att gå samman och lösa svåra globala frågor. Imagine Cup är i första hand en tävling i programvaruteknik.

  Studenterna har till uppgift att tillämpa sin fantasi och passion för att skapa tekniska lösningar baserade på temat för Imagine Cup 2013. Temat är:  
  "Tänk dig en värld där tekniken hjälper till att lösa de svåraste problemen." Bekämpa sjukdomar, förbättra utbildningen, skapa en hållbar miljö, bygga system för kommunikation vid katastrofer, hjälpa barn läsa och skriva, skapa innovationer för människor med funktionshinder, eller minska barnadödligheten. Möjligheterna är oändliga!

  Tävlingen startades 2002 och sedan dess vuxit enorm i storlek. Under 2011 registrerade sig 358 000 studenter från 183 länder och regioner.

  Skicka in ditt bidrag senast den 26 november.
  I mars nästa år utses det svenska vinnarbidraget. Finalen kommer att gå  av stapeln i Ryssland.
  Du kan tävla här och få inspiration här.

 • IKT-bloggen

  Är du årets innovativa skolledare?

  • 0 Comments


  Förra årets vinnare, Pär Palmgren, rektor på Blåklintsskolan i Mjölby


  Sverige vimlar av duktiga skolledare. Var med och rösta fram din favorit!

  Innovativa skolledarpriset delas ut i samarbete mellan Lärarförbundet och Microsofts. Tanken är att premiera skolledare som jobbar med hållbart skolutvecklingsarbete för att öka elevernas framgångar.

  Priset delades ut för första gången 2011, och på prispallen stod Pär Palmgren, rektor på Blåklintsskolan i Mjölby. Du kan läsa mer om Pärs arbete här.

  Rösta fram årets innovativa skolledare, du kan nominera kandidater fram till den 15 december.

 • IKT-bloggen

  Från svarta tavlan till X-box

  • 0 Comments


  Bild från SVT

  Svarta tavlan har sedan länge fått lämna plats åt mer moderna verktyg i klassrummet, både datorer och läsplattor har idag allt större betydelse i undervisningen. Enligt en rapport från nätverket Eurydike, som tillhandahåller information om utbildningssystem och utbildningspolitik i Europa, har utvecklingen inom IKT gått oerhört snabbt de senaste tio åren.

  Men sett till skolor i Europa råder det fortfarande stor skillnad i hur IKT tillämpas i undervisningen. En av orsakerna, som slås fast i rapporten, kan vara bristen på lämplig mjukvara och teknisk support.

  En lärare som arbetar aktivt med IKT i undervisningen är Jerker Porat, lärare på Karlsängskolan i Nora. Han är ständigt på jakt efter nya kreativa idéer som kan öka elevernas lust till att lära. Hans senaste tillskott bland undervisningsverktygen är att använda sig av spelkonsollen X-box Kinect i idrotten.

  – En del elever känner sig obekväma och drar sig för att delta i idrottsundervisningen. Men genom att använda spelkonsolen för att exempelvis lära ut dans, som bugg och foxtrot, blir undervisningen mer lekfull. Fler elever är nu aktiva på idrottslektionerna och säger att de har mer energi över till annat, säger Jerker Porat.

  Läs hela artikeln om Jerker Porats engageman för att öka kreativiteten i klassrummet. 

 • IKT-bloggen

  48 timmars appjakt för Windows 8

  • 1 Comments

  Under 48 timmar kommer idag studenter på Hyper Island att ta fram appar för Windows 8. De bästa apparna kommer sedan publiceras i Windows Store och blir därmed tillgängliga för alla datorer med Windows 8.

  Den 26 oktober släpper Microsoft det nya operativsystemet, Windows 8, men redan idag kommer studenterna vid programmet Mobile Design & DevelopmentHyper Island i Karlskrona att få tillgång till Windows 8. Ett 30-tal studenter med bakgrund inom mobil utveckling kommer under dagen arbeta i mindre grupper med att ta fram nya lösningar.

  ”Studenterna som deltar är en väldigt blandad grupp, när det gäller såväl ålder och kön som nationalitet och professionell bakgrund. Därför hoppas vi att de tar fram appar som passar för många olika slags användare” säger Måns Adler, programansvarig på Hyper Islands Mobile Design & Development.

  Eventet i Karlskrona är öppet för alla som är intresserade av teknik, och som vill få en smygtitt på de kommande apparna till Windows 8. Besök Microsoft och Hyper Islands på fredag den 28 september klockan 10.30 för att se de nya apparna först. De som är intresserade är även välkomna att besöka skolan under själva hackatonet, som startar idag, onsdagen den 26 september klockan 12.00. Hackatonet kommer också att livestreamas på Bambuser.

  Se filmen: 48 timmars hackaton


 • IKT-bloggen

  En smart telefon, för ett smartare arbetssätt

  • 0 Comments  Nyligen presenterade Nokia två nya smartphones till Lumia-familjen; Nokia Lumia 820 och Nokia Lumia 920.

  Telefonerna är utrustade med Windows Phone 8, ny kamerateknologi och innovativ design som möjliggör trådlös laddning.

  Med en Windows Phone i handen öppnas dörren till ett brett utbud av appar. I Windows Phone Store hittar du appar för livets alla tillfällen. Inte minst för dig som arbetar inom skolan. För att ge dig ett litet smakprov har vi handplockar våra favoriter. Ladda ner och testa dessa gratisappar redan idag! 

  • Coll Facts – En underhållare för rasten, lär dig över 10 000 nya faktauppgifter.
  • Graph Touch – för dig som vill ha hjälp med att räkna ut kluriga grafer.
  • School Timetable – smidigt att hålla koll på när nästa rast eller lektion börjar och slutar.
  • Skolmaten – få koll på vad som bjuds på i skolmatsalen varje dag.

 • IKT-bloggen

  Berätta din historia

  • 0 Comments

  Varje dag gör Microsofts produkter skillnad, inte minst inom skolan. Nyskapande teknologi gör det möjligt att vara mer effektiva, kreativa och innovativa.

  OneNote gör det exempelvis enklare att ta lektionsanteckningar, spara dem på SkyDrive och dela dem sedan med studenterna. Även spelkonsollen Xbox Kinect 360 har tagit steget in i skolan, och används till exempel på Karlsängskolan i Nora, för att på ett nytänkande sätt locka elever till att vara mer aktiva på idrottslektionerna.

  Nu är vi intresserade av att vet om Microsofts produkter har haft betydelse för dig och ditt arbete. Berätta din historia och skicka till Jenny Spets Wojarski. På Microsoft har vi en databas där vi publicerar inspirerande kundreferenser, både i text och rörligbild. Här är ett litet smakprov på våra senaste bidrag:

  Jakten på taggarna
  Daniel Johansson är idrottslärare och använder sig av Microsoft Tag för att göra undervisningen roligare. Se när en skolklass gjorde en "Mission Impossible"-stadsvandring i Gamla Stan i Stockholm


  Gnosjöandan frodas på nytt
  Gnosjöandans Kunskapscentrum medverkar i Microsofts partnerprogram IT Academy, vilket bland annat har gjort skolan till ett certifieringscenter. Det lyfter it-kompetensen och stimulerar industriutvecklingen i Gnosjö kommun.

 • IKT-bloggen

  Nordiska skolledare på turné

  • 0 Comments  Den 26 september beger sig skolledare från Sverige, Norge och Finland på resande fot, för att inspireras av innovativa lärandemetoder, ett initiativ från Microsoft Partners in Learning.

  Resan startar i Sverige, där skolledarna besöker Väsby Nya Gymnasium norr om Stockholm - en innovativ skola som använder it och teknik som en viktig del av sin utbildning.

  Skolledarna kommer även att besöka en nytänkande skola i Finland, samt få utforska möjligheterna med lärande genom spel, så kallat "Gamification" på Microsofts kontor i Helsingfors.

  "Det här är ett initiativ för kunskapsutbyte mellan nordiska skolledare, som är nyfikna på hur ny teknik kan stärka lärandet i framtiden" säger Eva Pethrus, ansvarig för Partners in Learning på Microsoft Sverige.

  Den som är intresserad av att följa med kan få mer information och anmäla sig genom att maila till Lena Nelson. • IKT-bloggen

  Välkommen till onlineseminarium om Office 365 för utbildning!

  • 0 Comments

  Eftersom Office 365 för utbildning numera finns tillgängligt för alla kunder, kommer vi ha två genomgångar av tjänsten efter sommaren; den 27 augusti  kl 14-15:30 och den 3 september kl 10-11:30. Nedan finns mer information om seminarierna. Länken och telefonnumret gäller för båda, du kan även lägga till tillfällena i din kalender så du inte missar dem, genom att klicka på dem ovan, ladda ner bokningen, välja “öppna” och sedan spara mötet i din kalender.

  Gå gärna in lite tidigare i mötet och ladda ner deltagarversionen av Lync om du inte redan har den, mer information om hur man ansluter med Lync finns här och det finns dessutom en onlineutbildning du kan gå om hur man ansluter till Lync, som tar 10-20 min. Har du en Mac ska du ansluta via Lync Webb App. Är du en partner till Microsoft finns även onlineseminarium för dig, du kan läsa mer om dem här.

  Skicka gärna in frågor i förväg du vill ha svar på genom att klicka här.

  Seminariet är till för dig som arbetar i skolsektorn

  Den 27 juni så lanserade vi Office 365 för utbildning.

  Vi kommer att gå igenom:

  Vad är Office 365

  Så får man tillgång till denna nya tjänst för skolor.

  Vad innebär detta för mig som Live@Edu-kund idag?

  Frågor och svar

  Klicka här för att komma in i mötet eller ring in på +4687522828 konferens-ID: 3337217

  Material att ta del av inför mötet:

  Läs mer om Office 365 för utbildning.

  Läs mer om hur tjänsten kan göra en arbetsdag enklare.

  Läs mer om övergången från Live@edu.

  Mer information på Office 365.com

  För detaljerad tjänstebeskrivning läs Office 365 Service descriptions - där finns alla svar!

  Välkommen att delta!

  Helena Mischel och Lotta Båth

 • IKT-bloggen

  Välkommen till framtidens samarbete och kommunikation!

  • 0 Comments

  Det glädjer oss att kunna berätta att Office 365 för utbildning, inklusive portallösningen SharePoint online, nu finns tillgängligt för samtliga utbildningskunder. Office 365 gör det möjligt för lärare, studerande och övrig personal att få tillgång till en förstklassig samarbets- och kommunikationslösning, och gör att man kan förnya lärandet och låta det ske på nya sätt, mer anpassat efter individen. Läs mer om hur en dag kan se ut för en lärare och en studerande när de fått tillgång till verktygen i Office 365 för utbildning.

  Vad har hänt?

  Idag firar vi ettårsdagen för lanseringen av Office 365 för företag. Under den tid som tjänsten funnits, har vi sett den växa i takt med att kunder världen över har dragit nytta av fördelarna som en flytt till molnet medför. Nu finns tjänsten tillgängligt för utbildningskunder, och de 22 miljoner användare av Live@edu som finns världen över kommer att få tillgång till allt vad Office 365 för utbildning erbjuder.

  Varför är det här viktigt?

  Som Niels Soelberg, VD för offentlig sektor på Microsoft i EMEA, skriver i sin bloggpost, där vi berättar att tjänsten nu finns tillgänglig, så beräknas bristen av IKT-kunskaper öka med 13% från 2010 till 2015. Detta är kunskaper som är särskilt viktiga för att ge dagens ungdomar en god chans på arbetsmarknaden och därmed bekämpa ungdomsarbetslösheten, och i förlängningen inte bara förbättra deras ekonomi utan även samhälls- och världsekonomin. Läs även mer om varför det är viktigt att studenter är mer än konsumenter av IT i Anthony Salcitos, högsta ansvarig för utbildningssektorn på Microsoft, blogginlägg om lanseringen.

  Molntjänster medför tydliga nyttor, särskilt inom utbildningsområdet, då det låter studenter samarbeta med dokument var de än är, samtidigt som det minskar kostnader och ökar flexibiliteten för utbildningsinstitutionerna, skriver Niels. Av den anledningen börjar vi nu utrullningen av den kompletta och kostnadsfria Office 365-tjänsten för utbildning. Skolor och utbildningsinstitutioner har sedan tidigare kommit åt vissa delar av erbjudandet, men kan nu komma åt helheten. Detta gör att mejl, ordbehandling, kalkylblad, presentationer, dokumentdelning, samarbete, lektioner och möten som går att spela in och publicera och mycket mer, hänger ihop. Samtidigt som robusta säkerhets- och integritetsbestämmelser för Office 365 säkerställer att viktig pedagogisk data skyddas ordentligt, berättar Niels.

  De senaste månaderna har några kunder kommit igång med tjänsten i förväg, så som University of Dundee, Westminster University och The Schools Network och dom kan bekräfta de goda effekterna av införandet av en molntjänst.

  “The university selected Office 365 over Google Apps because it gives us a robust enterprise-class platform for developing a radical new approach to collaboration and communication that goes far beyond email”

  Tom Mortimer
  Ansvarig för IKT-tjänster, University of Dundee

  I Niels blogginlägg, press-släppet kring ettårsjubileet och lanseringen av Office 365 för utbildning, och kundreferenssidan, går det att läsa om fler kunder som valt Office 365 och varför.

  Studenter och lärare på University of Massachusetts och NUI Galway berättar om sin upplevelse av Office 365 för utbildning.

  Vad är Office 365 för utbildning?

  Det kan du läsa mer om på Office 365-sajten, Live@edu-sajten och i mitt tidigare blogginlägg som förklarar hur en vanlig dag med tillgång med tjänsten kan se ut.

  Hur påverkar detta mig som befintlig Live@edu-kund?

  Det kan du läsa mer om i mitt tidigare blogginlägg, Live@edu kommer att bli Office 365 för utbildning och sidan med information om uppgraderingen.

  Hur kommer jag igång?

  Från och med nu kan alltså kunder från förskola hela vägen upp till universitet och högskolor registrera sig för Office 365 för skola, helt kostnadsfritt! Registrera er för ett 30-dagars testkonto och verifiera att ni är en utbildningsinstitution så får ni tillgång till tjänsten. Ser fram emot att höra mer om er upplevelse!

  Välkommen in i framtiden med Office 365 för utbildning!

 • IKT-bloggen

  Digitala verktyg för 40-åringar

  • 1 Comments

  Jag skrev senast om Digitala verktyg för min 10-åring och hur vi har börjat jobba med delad OneNote med hennes lärare för skrivläxorna och att vi bland annat börjat använda MovieMaker så smått. Idag skall jag berätta om en upplevelse med digitala verktyg för 40-åringar.

  Jag har haft förmånen att lyssna på många inspirerande lärare under våren och Daniel Johansson, Idrottslärare på Väsby Nya Gymnasium, lockade mig att förnya den obligatoriska tipspromenaden på midsommar. Jag kände att det var dax att bli mer digital mitt i hembygden!

  Jag gjorde som vanligt ett sånghäfte med hjälp av Publisher, det enklaste sättet att göra snygga flersidiga häften som är lätta att få korrekt utskrivna. På baksidan av sånghäftet hade jag en QR-kod som var första steget i utmaningen. Trodde jag. Men första steget i utmaningen blev istället att berätta vad en QR-kod är och hur man gör för att läsa av dem med hjälp av sin mobiltelefon.

  Jag fick en påminnelse om att teknik som känns som självklar för mig absolut inte är det för alla. Men jag tror att alla tyckte att det var kul med en lite annorlunda midsommartävling och de antog utmaningen.

  Så här var min midsommartävling var upplagd

  1. Avläsning av QR-koden på sånghäftet (länkade till en film på Youtube)

  2. Filmen visade vilken utmaningen var och hur de blev godkända (Utmaningen var uppsjungning av en viss refräng till en sång, som sjöngs under festen, för de större barnen som var med. 9-åringen och 10-åringen tyckte att det var väldigt roligt att vara "kontrollanter" för alla vuxna.)

  3. När uppsjungningen var godkänd fick de läsa av en QR-kod som barnen hade och den ledde till en onlinefrågesport som var 15 frågor på tid.

  Jag gör ofta skattjakter och tycker att det är roligt. Nu när jag skulle göra det digitalt fick jag tänka till lite på hur jag praktiskt skulle genomföra det och vilka verktyg som skulle användas.

  Så här gjorde jag

  1. Frågesporten gjorde jag på www.royalquiz.se, en site där man kan logga in och skapa sina egna frågesporter gratis. Det finns säkert fler liknande tjänster. När man är klar med frågesporten får man en direktlänk till den. På sånghäftet fick man sedan skriva upp hur många rätt och hur många poäng man fick. 

  2. Filmen med utmaningen skapade jag med hjälp av MovieMaker och jag använde bara texter som rullade, en stillbild med text och en inspelning av min röst. Spela in ljud och video kan man göra inbyggt i programmet med ett headset och om det är film med en webkamera. Jag har en kamera inbygd i min laptop som jag har använt. Jag publicerade filmen på Youtube och även där får man en direktlänk till filmen. Man kan göra filmen privat om man inte vill att den skall gå att söka på.

  3. För att göra QR-koderna använde jag tag.microsoft.com som är väldigt enkelt sätt att skapa QR-koder. De QR-koder jag skapde var helt enkelt en länk till frågesporten respektive utmaningen.

  4. För att läsa en QR-kod behöver man en smartphone med en QR-kodläsare. Det finns många att hämta för olika typer av telefoner, Windows Phone, telefoner med Android-operativ och iPhone. Microsoft Tag är en bra app som finns för alla och är gratis. Sök efter den på Marketplace, AppStore eller Android  Market.

  Teknikerna som jag använde liknar det som Daniel Johansson gjorde när han hade en stadsvandring i Gamla Stan i Stockholm med sina gymnasieelever. Stadsvandring kanske inte låter så kul, men han hade utformat det som "Mission Impossible" med filmer och ledtrådar som verkligen engagerade deltagarna. Vi var med och filmade och när filmen är färdigredigerad kommer vi att lägga ut den på vår hemsida och på Microsoft Skola på Facebook .

  Om ni gör roliga skattjakter eller annat med digitala verktyg för era elever (eller andra över sommaren) berätta gärna om det för mig eller skriv en kommentar.

  /Malin (förälder, pysslare och marknadsförare på Microsoft)

 • IKT-bloggen

  Live@edu kommer att bli Office 365 för utbildning

  • 1 Comments

  Du kanske har hört talas om Office 365 för utbildning, om inte, läs mer på Office365.com eller i mitt blogginlägg “det nya sättet att samarbeta och kommunicera”! Till sommaren kommer det komma ett mejl till den som är administratör för Live@edu med information kring migreringen till Office 365, som alltså är nästa version av Live@edu.

  När?

  Detta kommer att börja under sommaren 2012 och pågå under hösten och tills samtliga konton är migrerade. Alla Live@edu-kunder delas in i kategorier efter storlek, de med flest användare kommer att få erbjudande om migrering först. Man kan skjuta upp uppgraderingen med upp till 18 månader från och med Office 365 för utbildning släppts.

  Var förberedd!

  Nedan finns tre steg som säkerställer att du är förberedd inför uppgraderingen.

  1.Kontrollera kontaktinformationen och din institutions profil stämmer i Service Management-portalen.

  2. Se till att datorerna uppfyller programvarukraven för Office 365. Här kan du ta hjälp av det kostnadsfria verktyget från oss, Microsoft Assessment and Planning (MAP) Toolkit, som är ett inventerings-, uppskattnings- och rapporteringsverktyg som på ett säkert sätt utvärderar IT-miljöer inför olika typer av migreringar.

  3. Läs igenom vanliga frågor och svar, uppgraderingsinformationenLive@edu-sajten och informationen samlad på Office 365-forumet kring uppgraderingen och skapa sedan en uppgraderingsplan för din institution. Ta gärna hjälp av checklistan “Before-upgrade checklist for administrators”. Det finns även checklistor för själva migreringsperioden och efter migreringen som är bra att använda sig av.

  Vad betyder det rent praktiskt?

  Alla användare som har ett konto i Live@edu innan migreringen kommer att ha två inloggningar efter migreringen. De kommer ha ett privat Windows Live ID som de kommer åt sin SkyDrive med och ett skolkonto i form av ett Microsoft Online ID som fungerar för Office 365-kontot. Läs mer om detta och hur det kommer se ut här.

  Hur får jag reda på mer?

  Allt du någonsin kan tänkas behöva veta om samtliga tjänster och program som ingår i Office 365 finns i Office 365 for Enterprise Service Descriptions. Här beskrivs tjänsterna i detalj vad gäller kompabilitet, mobilitet, begränsningar, support m.m. Om du vill testa på företagsversionen av Office 365, vilken innehåller samma tjänster, men är tänkta att anpassas med hjälp av skolmallar för att göra dem mer användarvänliga, så gå in här, klicka på den blå knappen och fyll i lämpliga uppgifter. En testversion specifik för skola kommer komma i samband med att Office 365 för utbildning släpps.

  Avslutningsvis vill jag visa en inspirationsbild Ler

   

 • IKT-bloggen

  Sveriges viktigaste chefsjobb är skolledaryrket

  • 0 Comments

  File:MFullan 300.jpgVärldens främsta skolledarforskare Prof Michael Fullan är i Sverige under de kommande 10 dagarna och besöker innovativa kommuner som prioriterar och förstår vidden och vikten av duktiga skolledare. Han har ägnat större delen av sitt liv att forska runt ledarskapet inom utbildning och vad som är de viktigaste faktorerna för att driva hållbar skolutveckling. Mycket av sin kunskap har han komprimerat på ett berättande sätt och med goda exempel i sin bok “Motion Leadership-The skinny of becoming change savvy”. Boken ger föredömligt råd om hur ledare kan driva förändringsprocesser i sina organisationer. Många känner igen Prof Fullan utifrån hans teorier runt “implementation dip” och de svårigheter att driva igenom förändring och hur det är möjligt att lyckas.

  Fullans bok Motion Leadership handlar om att driva igång en rörelse. En rörelse som ger den energi och fart som krävs för att skapa en förändring. Han går igenom några av de aktiviteter som underlättar förändringsprocessen. Hur jobbar man med den naturliga oro och rädsla som kommer med förändringen hos individer? Hur ställer vi om organisationen och tar till vara den kunskap som finns i den för att förstärka och förbättra  förändrings-processen.

   

  Prof Fullan ställer sig helt bakom Pfeffer and Sutton´s definition av vad visdom är “ the ability to act with knowledge while doubting what you know”. Och det ger sig uttryck i vad Fullan “learning is the job”. Att ständigt fortsätta att nyfiket lära sig och omvärdera utifrån de intryck och kunskaper som finns runt omkring oss varje dag. Han förklarar också Motion Leadership med de orden “the notion is to create an experience that is tantamount to watching and being in a movie at the same time”. I detta ligger mycket av hans teorier av “Ready Fire-Aim”. Vi måste våga prova och komma utanför våra bekvämlighetszoner och få möjlighet och tolerans att få göra fel. Om detta inte ges kommer heller ingen förändring och ske och därigenom hamnar man ohjälpligt efter. Att vara en förändringsagent innebär att man måste ta bort rädslan för förändring men också att man som ledare tar på sig ansvaret och också påvisar tydligt att man själv är beredd att ta på sig fullt ansvar för det som sker inom organisationen. Ett bra sätt som Fullan rekommenderar är att säga att jag provar först för att klart påvisa att det är ok att inte kunna eller att göra rätt första gången. I boken refererar han till Tom Brighouse, Englands förändrings tsar som säger följande till unga ledare; “ If you are being questioned by your superiors or the media about a particular matter and you don´t know the answer, for heaven´s sake don´t “blag” and fake the answer. Don´t be afraid to say you don´t know, but you will find out and report back. If you´re in charge and something goes wrong because of the mistake of a subordinate, take the blame, accept the responsibility, and don´t leave your people out to dry,” Enkla råd som kan tyckas vara överflödiga att nämna men som aldrig nog kan understrykas för att skapa ett förändringsklimat i organisationen. Det ger en vilja och en kraft till hållbar utveckling för inte bara en skola utan för en hel kommunen och ännu bättre ett helt land. För Prof Fullan anser att det inte är tillräckligt att bara lyckas med en skola om än det är en god början. Utan skall förändring verkligen vara hållbar över tid så måste ett nätverk av skolor byggas samman till en skolutvecklingsprocess där nätverket av skolor frivilligt och gärna delar med sig av information om goda exempel. Då först blir det hållbart. /Eva

 • IKT-bloggen

  Microsofts Partners in Learning Forum for Education 2012

  • 0 Comments

  I skrivandes stund är Microsoft Partners in Learning European Forum for Education 2012 avslutad. Närmare 250 lärare och skolledare har spenderat de sista 4 dagarna i Lissabon för att lära av och med varandra. 82 unika lärarbidrag för 40-talet länder i Europa ställde upp i tävlingen om att vara den mest innovativa läraren i Europa. Alla bidragen hittas här. Det som är mest slående är behovet från lärare att lära av andra lärare. Att få samtala och utbyta idéer. Få uppleva glädjen att får vara tillsammans med andra innovativa och kreativa lärare som förstår vad man vill åstadkomma och kan bygga vidare på tankarna om sitt projekt. Den energin och glädjen att uppleva att man inte är annorlunda utan är “med vänner” och kan få tänka högt och lågt och att det ok att tänka nya och andra tankar. Att annorlunda är bra! Det gör också att man har kraften och energi att gå tillbaka och stötta och dela med sig av nya erfarenheter. Filmer och bilder från forumet finns här.

  Agendan för dagarna var intensiv där delegaterna hade bedömning från en internationell domarkår som ställda tuffa och relevanta frågor till seminarier med internationellt erkända talare såsom Ann Bancroft och Liv Arnesson.  Dessa båda damer är lärare och äventyrare men inte minst fantastiska förebilder när det gäller uthållighet och kämparanda. De var det första teamet av kvinnor som skidade över landmassan på Antarktisk. Via internet höll de kontakten med klassrum över hela världen. I november 2012 så kommer de att leda en grupp på 8 kvinnor som kommer att representeras av en kvinna från respektive kontinent på en expedition till Sydpolen. Målet är att sammanföra 2 miljoner klassrum världen över och 50 miljoner elever och göra Sydpolen till världens största klassrum för att fokusera på “bristen av rent vatten”. Tekniken kommer att vara en viktig komponent i detta arbete för att sammanföra alla dessa elever med dessa 8 kvinnor och följa dem på deras resa.

  Fler spännande seminarier gavs. Bland annat Riina Vuorikari från European Schoolnet drev from januari 2010 tom slutet på skolåret 2011 Acer-European Schoolnet Educational Netbook piloten med 245 klasser i högstadiet. Studien genomförde i 6 Europeiska länder (Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Turkiet och Stor Britannien). Över 7000 elever och 1000 lärare använda PC´s under piloten.

  Piloten var fokuserad på att förstå hur introduktionen av netbooks och 1-till-1 pedagogik kan förändra den pedagogiska processen av lärande, både i och utanför skolan. 1-till-1 pedagogiken lyfter fram den möjligheten att elever alltid har tillgång till netbooks och drar nytta av “blended learning” och alternerar möjligheten till att undervisa på nätet och i klassrummet. Med hjälp av tekniken så ges även tillgång till individuell coaching samt gruppövningar. Mer information finns här.

  Kresten Thorndahl är en elev som är driver ett projekt som kallas Media Patrol i Danmark. I varje klassrum finns det “12 IKT konsulter är slogan” för hela projektet. Målet är att bygga en media patrull på de danska skolorna som kan stötta andra elever. De skall även kunna stötta barn och lärare på grundskolorna. Media patrull körs som pilot på 20 skolor i Danmark. Initiativet liknar mycket det svenska initiativet Student Helpdesk som handlar om att ha kontextuellt lärande i klassrummet. 

  imageDen svenska delegationen i Lissabon bestod av Bo Jansson, 2;a vice ordförande i Lärarnas Riksförbund (domare i tävlingen), Jerker Porat, lärare Karlsängsskolan i Nora, Fatima Lasfirare, lärare Stockholms Stad, Jessica Löfstrand, lärarstudent Stockholms Universitetet samt Daniel Johansson, lärare Väsby Nya Gymnasium.

  De hade 3 unika projekt som påvisar hur tekniken kan stärka elevers lärande processen. Daniels hur man får igång stillasittande elever på gymnastiken genom att använda “gamification” inom idrotten. Den energi och aktivitet som eleverna går in i lektionerna med utifrån att Daniel har byggt upp lektionerna utifrån spelvärldens nivåer, poängsamlande och samarbete är lekfullt och mycket kreativt. Han använder Onenote för att hålla struktur på sina elevers namn och ansikten (som idrottslärare kan han ha upp tom 150 elever att hålla reda på). Med hjälp av Excel så har han även en tydlighet till eleven gällande målen i kursplanen och där eleven kan se hur de ligger till vilket gör att det är en struktur och process som blir tydlig.

  Jerker Porat som Matematik, Fysik och Idrottslärare har använt tekniken för att genomsyra hela sin utbildning. Han använder Kinect i idrotten för att få igång elever som inte vill dansa. Han använder Excel för att göra en fondtävlingen med eleverna och tar med dem till den lokala banken för att diskutera hur eleverna kan spara i fonder. Detta har gjort att spännande diskussioner har uppkommit om hur etiska vissa fonder är. Hur miljövänliga vissa företag är som finns i fonden och varför vissa fonder går ner kraftigt med anledning av Tsunami och andra naturkatastrofer. Detta har stimulerat diskussioner inom andra ämnen också vilket har gjort att eleverna har blivit medvetna om sin egen “konsument makt”. De kan bestämma hur företag skall uppträda utifrån var de handlar.  Jerker spelar även in sina lektioner för att elever skall ha möjlighet att repetera men inte minst har han möjlighet läsa in frågorna på proven för att underlätta för elever med dyslexi att kunna göra proven.

  Fatima Lasfirare och Jessica Löfstrand har ett demokrati-, och integrationsprojekt som utgår ifrån ensamkommande flyktingungdomars behov att få stöd med läxan i sina boenden.  Lärarstudenter som skall bli lärare med svenska som andra språk från Stockholms Universitet stöttare eleverna via Windows Live Messenger och ställer frågor så att eleverna kan göra sin läxa i boendet.  Att eleverna lär sig står utom all tvekan. Dessutom ser lärarutbildare effekter på lärarstudenter som får en bättre pedagogisk kunskap om hur frågor skall ställas för att stärka lärandet. Ytterligare effekter är bättre didaktisk kunskap om hur man undervisar med hjälp av tekniken via nätet. Detta är sannerligen “Co-Learning” både hos eleven och hos lärarstudenten. Lärarstudenterna finns tillgängliga 2 ggr i veckan på kvällstid.

  DSC_0253 (2)Den svenska delegationen gjorde en strålande insats med att nätverka och bygga relationer för samarbete på Europeisk nivå när de kommer tillbaka till sina klassrum. Vi fick som extra grädde-på-moset med oss hem en “2nd Runner up” pris för “Cutting Edge Use of Technology for Learning” som Fatima Lasfirare och Jessica Löfstrand vann åt Sverige. Nästa steg är den globala tävlingen i Grekland i November där våra svenska vinnare skall försvara Sveriges chanser./Eva Pethrus

 • IKT-bloggen

  Ett nytt och ännu bättre SkyDrive!

  • 1 Comments

  Som du kanske sett har det kommit information angående ändringar i SkyDrive, och du undrar säkert hur det påverkar era användare i Live@edu. Här kommer information som förhoppningsvis besvarar dina frågor.

  Vad händer?

  SkyDrive uppgraderas med en mängd antal nya funktioner, bland annat åtkomst direkt från Utforskaren och möjlighet att via den ladda upp filer som är upp till 2GB stora (Vista, 7 & 8), via webbläsaren går det numera att ladda upp filer som är upp till 300 MB stora. Filsynkronisering fungerar även i OS X Finder. Vi stödjer även numera Open Document Format, ODF, det går att dela på Twitter, läs mer här. Samtidigt har man sett att 99.94% av alla användare utnyttjar mindre än 7 GB av sitt utrymme, därför justeras nu standardgränsen ner. Användare som använder 4 GB eller mer av sin SkyDrive idag uppgraderas automatiskt till 25 GB. De som inte gör det måste in i sin SkyDrive och välja att de vill uppgradera till 25 GB. Aktiva användare, som har använt sin SkyDrive inom 60 dagar, kommer få ett informationsmejl om detta från oss. Läs mer om ändringen i lagringsutrymme här. Läs mer om den nya funktionaliteten, se skärmdumpar och ett videoklipp här.

  När händer det?

  Du kan uppgradera idag, ett slutdatum för denna möjlighet finns ännu inte.

  Hur gör man?

  När du går in på din SkyDrive kommer du informeras om uppgraderingen i en banner högst upp på sidan, där finns det en länk, klicka på den!  Alternativt kan du välja “Hantera lagring” nere till vänster i menyn. Du kommer då till en sida där du erbjuds att behålla dina 25 GB, klicka på knappen “Gratis uppgradering”.

  image

  Kan jag som administratör uppgradera alla användare på domänen?

  Nej.

  Vad händer med nya användare som skapas i Live@edu i en befintlig eller ny domän?

  De får en SkyDrive som är 7 GB stor.

  Vad händer när Office 365 för utbildning släppts?

  Alla användare som har SkyDrive kommer behålla den och det som finns på den. Tjänsterna separeras dock, så det finns ingen länk från SharePoint (skolportalen) till SkyDrive. Det finns dock gratiskod på codeplex som gör det möjligt att länka in SkyDrive i er skolportal. Till denna skolportal kommer det också finnas mallar tillgängliga som gör det enklare att lägga upp t.ex. färdiga klassidor där eleverna i klassen kan samarbeta och där lärare kan dela information.

  Hoppas denna info hjälper! Jag uppdaterar bloggen så fort jag fått någon ny. Kommentera om ni har frågor så ska jag göra mitt bästa för att besvara dem.

Page 2 of 6 (148 items) 12345»