• IKT-bloggen

  Att leda en skola i förändring - Stockholm Stad och Microsoft bjuder in

  • 0 Comments

  Med denna workshop vänder vi oss till skolledare och biträdande rektorer samt ansvariga för skolutvecklingen i Stockholms stad som inser vikten av att sätta sig in i och ta tag i det förändringsarbete som skolor världen över står inför i dag. Vi har bjudit in professor Michael Fullan som är en välkänd auktoritet och inspiratör inom detta område. Anmäl dig till anna.erman@microsoft.com . Datum 6 september. Hos Microsoft i Akalla Finlandsgatan 30, kl 08.30-16.30

  Workshopen omfattar 5 moduler:

  1. Förändringsprocessen - hur införa förändringar på bästa sätt
  2. Kärnan i undervisning och inlärning
  3. Kärlek, tillit och motstånd
  4. All systems go 
  5. Fallstudier

  Michael Fullan hör till världens ledande profiler inom skolans förändringsarbete. Han har skrivit en rad uppmärksammade böcker inom området och är engagerad i förändringsprojekt över hela världen. Han är professor Emeritus vid Ontario Institute for Studies in Education vid Universitetet i Toronto, Canada. För närvarande är han närmaste rådgivare till utbildningsministerni Ontario.


  /Anna Erman

 • IKT-bloggen

  Affischer till skolan

  • 0 Comments

  Från tid till annan så får vi frågan om vi har affischer för klassrummen. Här kommer en länk där lärare kan ladda ner affischerna och trycka ut de som de finner användbara.

  http://www.microsoft.com/education/teachers/posters.aspx

  Nedan är affischen för Worldwidetelescope.


  /Eva Pethrus

 • IKT-bloggen

  Musik i nya Windows Live Messenger Betan

  • 0 Comments

  För dig som gillar att lyssna på musik medans du arbetar så finns numera en funktion I nya Windows Live Messenger Betan så klicka på den lilla radiomasten. Där har du möjlighet att välja mellan MixMegapol till Voice etc.

  Nedan hittar du länken till Helenas blogg om Windows Live tjänsterna där du kan få mer bra tips.

  http://windowslive.se/mvh/

  Ha en bra radiodag!

  /Eva Pethrius

 • IKT-bloggen

  Botkyrka kommun satsar på skolan

  • 0 Comments

  Att utbilda i en multikulturell miljö är en utmaning eftersom alla barn har rätt till en utbildning. Utbildning är dessutom nyckeln till arbetsmarknaden och möjligheten till en större valfrihet i livet. I Botkyrka kommun har man vänt trenden och har minskat antalet unga som lämnar skolan med ofullständiga betyg. Det har krävts insatser på flera olika nivåer. Lärarens engagemang och insats har visat sig särskilt betydelsefull. Men även att sätta in individuella insatser och förse barn med särskilda behov med rätt verktyg.

  Under seminariet visade Leif Sunesson verktyg för specialpedagogik som ingår i Officepaketet samt i Windows 7. Vi visade även gratisapplikationer som kan lösa utmaningar kring samarbete och kommunikation. Är du intresserad av att veta mer om våra verktyg - kontakta anna.erman@microsoft.com  

   


  /Anna Erman

 • IKT-bloggen

  Sviker skolan de sköraste barnen?

  • 0 Comments

  Under debatten “Utbildning som skyddsnät för utanförskap” framgick det med tydlighet att Sverige sviker barnen som LVU´as och deras utbildningsbehov. Det står i lagen att dessa barn har rätt till utbildningen men den är oftast undermålig eller saknas. Under 2010 så har Skolinspektionen för första gången i Sveriges historia gjort nedslag i dessa verksamheter utifrån ett lärande perspektiv och här enas panelen om att det behöver göras mer.

  Bilder samt ljudupptagning finns från seminariet.

   Ljudfilen laddas ner här.

  Fredrik Malmberg, Barnombudsman

  Bertil Östberg Statssekreterare Utbildningsdep.

  Carin Götblad, Länspolismästare

  Cecilia Garme, Moderator

  Charlie Hansson, VD Chas

  Eva Pethrus, Skolutvecklingschef Microsoft

  Karl-Henrik Nanning, Socialnämndens Ordförande Håbo


  /Eva Pethrus

 • IKT-bloggen

  Fler än 400 personer har besökt vårt IT-café på Almedalen

  • 0 Comments

  Det har varit varmt, soligt och fullsatt IT-café med många intressanta diskussioner under Almedalens första dagar. Fler än 400 personer har surfat, ställt frågor, fått demo av det nya Office 2010-paketet samt ventilerat sina åsikter om Microsoft - ris och ros. Inte minst har vi haft besök av Piratpartiet - välkommen du också! Vi har öppet varje dag 09.00-17.30. Hästgatan 4.

   


  /Anna Erman

 • IKT-bloggen

  Utbildning som skyddsnät mot utanförskap

  • 0 Comments

  Tisdag morgon på Briggen Tre Kronor genomfördes en debatt med fokus på hur utbildning kan vara ett skyddsnät mot utanförskap. I panelen satt Länspolismästare Carin Götblad, Statssekreterare Bertil Östberg, Charlie Hansson, VD Chas, Fredrik Malmberg, Barnombudsmannen, Karl-Henrik Nanning, Socialnämndsordförande i Håbo och diskuterade hur skolan kan vara en preventivåtgärd för att undvika de kriminella gängens rekrytering av ungdomar genom att lyckas med kunskapsmålen. Lupita Svensson fil.dr. från Malmö Högskola nämnde hur 200 barn frihetsberövas pga allvarliga brott. Några indikatorer för att hamna i riskgrupp för ökad rekryteringen in i kriminella gäng är bl.a. barnets höga frånvaro från skolan samt föräldrarsutbildningsnivå. Lupita nämnde i sin presentation också hur utvecklingsländer satsar mycket på läs- och skrivinlärningen för att stärka lärandet.

  Carin Götblad, nämnde under debatten sin rapport "Kriminella grupperingar-motverka rekrytering och underlätta avhopp" där 5000 ungdomar under 21 år ligger i riskzonen för att rekryteras in i kriminalitet. Där kan ökat stöd till föräldrar samt tidiga insatser minimerar risken för inträde till kriminella gängen och skolan är en viktig del i detta arbete. Carin var tydlig med att kunskapen finns om vad som borde göras och nu måste det skridas till handling. Dessutom krävs ett långsiktigt och uthålligt arbete från myndigheter och andra berörda parter för att skapa förändringen.

  Statssekreterare Bertil Östberg påvisade det stora behovet av att fortsätta att bygga Kunskapensskola där kunskapsmålen skall uppnås via ökat stöd från ämneskunniga lärare. Inte minst den nya möjligheten som kommer under hösten 2011 med den nya lärarutbildningen.

  En generell summering av dialogen var att ett;

  1. Ökat stöd för att följa upp barn som uteblir från skolan och snabbt ge återkoppling till föräldrar

  2. Mer individanpassad utbildning

  3. Ge barn som befinner sig i familjehem el institutionsplacerad kontinuitet i skolgången

  4. Öka tryggheten i skolan samt kunskapsmålen

  5. Ökad samverkan mellan olika myndigheter

  Detta ger barnen möjlighet att nå målen i skolan och därigenom undvika att de rekryteras in i kriminalitet.


  /Eva Pethrus

 • IKT-bloggen

  Fullsatt på eftermiddagens Afternoon IT om skolan

  • 0 Comments

  Under eftermiddagen debatterades utmaningarna med att utbilda i en multikulturell miljö.  Något som som berör ett stort antal kommuner. Erik Nilsson, Skolchef i Botkyrka kommun, har både erfarenhet av utmaningarna men också en vision och handlingsplan för att säkerställa att fler unga i Botkyrka, oavsett härkomst, lämnar skolan med kunskaper för att få jobb och fungera i samhället. En av de viktigaste grundstenarna är enligt Erik Nilsson är språket - att ha ett rikt språk oavsett vilket språk man talar -  och en annan är lärarnas kompetens.

  Microsofts Leif Sunesson visade hur IT kan fungera som ett stöd både för individen och läraren i denna situation. Bland annat demades funktioner för språkstöd i nya Office 2010 samt gratisapplikationer som hjälper barn med annat modersmål än svenska att ta del av skrivet material och hur tekniken kan underlätta de som har skrivsvårigheter att få texten uppläst.

  Det blev en intressant diskussion med pubilken som hade stor kunskap om skolan.


  /Anna Erman

 • IKT-bloggen

  Intel visar upp sin nya Classmate PC i Almedalen

  • 0 Comments

  Microsoft fick fint besök i Almedalen av Carl-Daniel Norenberg från Intel som hade med sig den nya versionen av Intels Classmate PC.

  En imponerande liten dator visade det sig, eller vad sägs om vridbar pekskärm, penna som fungerar på skärmen, sköljsäker, stötsäker för tapp från upp till 1,5, inbyggd och vridbar webkamera m.m.

  Självklart kör den Windows 7 och klarar Office 2010 galant vilket ger en mycket spännande lärmiljö för elever i de lägre åldrarna.

   

  /Leif Sunesson

 • IKT-bloggen

  Nu är vi på plats i Almedalen: 30 grader varmt och fullt med folk

  • 0 Comments

  Är du i Almedalen? Välkommen förbi Träffpunkt Microsoft på Hästgatan 4 vid Donnersplats. Där du kan surfa på våra datorer, testa Office 2010 och Windows 7. Du kan också inspireras av några unga studenter som skapat spel för Surface och ta del av det senaste inom tekniken. Så välkommen förbi på en kaffe i sommarvärme.


  /Anna Erman

 • IKT-bloggen

  Utbilda i en multikulturell miljö? Almedalen 6 juli 14.00-15.00

  • 0 Comments

  Välkommen till Afternoon IT den 6 juli under Almedalen. Den svenska skolan är en skola för alla – oavsett bakgrund, individuella förutsättningar och kunskaper. Men komplexiteten ökar då det talas flera olika språk i klassrummet och förkunskaperna varierar . För ge varje elev chansen att nå kunskapsmålen behövs verktyg och tid med läraren. Vi samtalar om den nya verkligheten för den svenskaskolan och visar praktiska möjligheter att nå kunskapsmålen i en multikulturell miljö.

  Plats: Bolaget, Stora torget 6 (Visby Gotland) - ingen anmälan behövs

  Medverkande: Erik Nilsson Skolchef Botkyrka Kommun, Eva Pethrus Innovativa Skolprogrammet Microsoft.


  /Anna Erman 

 • IKT-bloggen

  Chalmers investerar i framtiden med ny kommunikations- och samarbetsplattform

  • 0 Comments

  Chalmers förbättrar sin service till studenter och forskare genom att investera i en ny samarbets- och marknadsinriktad portalplattform. Den nya portalen realiseras i Microsoft SharePoint 2010 som just lanserats på marknaden, och tas fram i samarbete med IT-konsultföretaget Sogeti.

  Göteborg 100628 Tillsammans med Sogeti, ett av Sveriges största IT-konsultföretag, utvecklar Chalmers en ny extern webbplats och en projektportal, baserade på Microsofts innovativa och kraftfulla SharePoint 2010-plattform, som ska erbjuda utökade möjligheter att samverka för studenter och forskare.

  Målet med de nya lösningarna är att attrahera omvärlden på ett mer tillmötesgående sätt och snabbt guida besökaren till relevant information och fokusera på samarbete och interaktivitet. Här är användarupplevelsen a och o. En kraftfull sökfunktion stöttar besökarens vistelse på sajterna.

  – En viktig framgångsfaktor i en så kunskapsintensiv organisation som Chalmers är att enkelt kunna hitta rätt kompetens, socialt nätverka i virtuella forskningsteam, hantera och publicera intressant material. Vår nya satsning förstärker möjligheterna till detta, säger Tony Ottosson Gadd, CIO på Chalmers.

  Förbättrad IT-miljö och enklare redigering för redaktörer
  Chalmers har som många större organisationer idag en komplex IT-miljö med ett flertal olika system och portaler, vilket kräver stora insatser, framför för att uppdatera innehåll. Med den nya plattformen förenklas redaktörernas arbete då all redigering och uppdatering kan hanteras från ett och samma ställe för både extern- och internwebb.

  – Med nya portalen kan alla, med ett klick, skapa nya sidor och presentera sitt material. Vi kommer även att kunna konsolidera vår IT-miljö, eliminera vissa system och plattformar tack vare investeringen. Det kommer att underlätta förvaltningen för vår IT-avdelning, säger Tony Ottosson Gadd.

  Stor erfarenhet av SharePoint-implementationer
  Chalmers driver projektet tillsammans med experter från Sogeti SharePoint Center i Göteborg. Sogeti har stor erfarenhet av SharePoint, med drygt 150 genomförda implementationer, över 80 SharePoint-kunder, och har samlat drygt 80 experter på området i de två nationella Sogeti SharePoint Center i Göteborg och Stockholm.

  – Vi är tidigt ute och har som guldpartner till Microsoft redan levererat flera lösningar baserade på den just lanserade SharePoint 2010-plattformen. Många är imponerade av de många komponenter den innefattar och väljer som Chalmers att bygga framtidens portal- och samarbetslösningar på den, kommenterar Mats Stuhrmann, ansvarig för Sogeti verksamhet i Göteborg och en av Sveriges mest passionerade SharePoint-experter.

  Läs mer här 


  /Thomas Spångberg

 • IKT-bloggen

  Utbildning som skyddsnät mot utanförskap- debatt på Almedalen

  • 0 Comments

  Var fjärde elev lämnar årskurs nio med underkänt i ett eller flera ämnen och nästan var tredje 20-åring saknar gymnasiekompetens. En nyligen utkommen utredning (SOU 2010:15) visar också att dåliga studieresultat är en stor riskfaktor för att unga ska gå med i kriminella grupperingar. Detta tillsammans med en allt mer specialiserad arbetsmarknad gör att många unga riskerar att hamna i utanförskap. Hur hjälper vi dem att möta den nya arbetsmarknadens krav? Hur kan vi skapa en demokratisk skola som klarar av att möta elevers olika förmåga? Vad behövs göras? Vem behöver göra det? Vad kostar det att misslyckas med skolans mål? Och vad händer vi inte kan vända trenden?

  När: tisdagen den 6 juli kl 10-11.30

  Adress: Briggen, Visby hamn (ingen anmälan behövs)

  Moderator: Cecilia Gamne

  Panel:
  Bertil Östberg, (FP) Statssekreterare Utbildningsdepartementet
  Fredrik Malmberg, Barnombudsman
  Carin Götblad, Länspolismästare
  Ulf Kristersson, (M),socialborgarråd
  Eva Pethrus, Microsoft
  Charlie Hansson, VD Chas Visual management
  Lupita Svensson, fil.dr. i socialt arbete på Malmö Högskola


  /Anna Erman

 • IKT-bloggen

  13 000 studenter på Mälardalens högskola får ny e-post

  • 0 Comments

  Mälardalens högskola har valt Outlook Live från Microsoft som ny e-post för studenterna.

  Outlook Live erbjuds gratis ger varje student professionell e-post med 10 GB lagringsutrymme via Exchange Online, dessutom får alla studenter 25 GB lagringsutrymme på nätet. Trots att plattformen är gratis är tjänsten reklamfri.

  Studentkåren har varit delaktig i valet av Outlook Live. Tjänsten har de funktioner som studenter efterfrågar och är lätt att använda då många av studenterna dessutom använder Windows Live tjänsterna privat, Säger Anna Edén ordförande Mälardalens Studentkår.

  9 juni flyttades 13 000 studenter över till Outlook Live-plattformen enligt Tommy Stridh, IT chef Mälardalens högskola.   /Thomas Spångberg

 • IKT-bloggen

  Årets vinnare av Innovativa lärare-priset, Anna Karlsson delar med sig av sina tankar och arbetssätt

  • 0 Comments

  Vår fantastiska innovativa lärare Anna Karlsson har idag bloggat på Newsmill. Läs hennes inlägg om hur hon använder Microsofts teknik så att den gör skillnad för sina elever. Efter att man läser inlägget så tror jag nog att vi alla vill ha våra barn i Annas klass. Här har vi en lärare som vågar göra fel för att lära sig att göra rätt. ”Empowerment of Failure” finns i Viktor Rydbergs Samskola och därför kan hon/får hon utvecklas. Vi vill ha fler sådan skolor i Sverige.

  Läs hennes blogginlägg här.

  /Eva Pethrus

 • IKT-bloggen

  Vill du veta mer om IT som pedagogiskt verktyg?

  • 0 Comments

  Nu erbjuder vi kostnadsfria genomgångar i seminarieform för lärare och skolledning för att visa hur IT kan användas som ett pedagogiskt verktyg och som vägen till att minska administrationen och förenkla kommunikationen inom skolan och med hemmet. Boka eller skicka en förfrågan till anna.erman@microsoft.com 


  /Anna Erman  

 • IKT-bloggen

  KTH skriver samarbetsavtal med Microsoft

  • 0 Comments

  Microsoft och KTH har tecknat ett Education Alliance Agreement, ett samarbetsavtal som omfattar områden som kompetensutveckling, forskning, innovation, studentrekrytering, utbildning samt effektiv drift av IT.

  – Avtalet formaliserar det sedan länge pågående samarbetet mellan KTH och Microsoft och indikerar en ambition att öka intensiteten i samverkan, och att initiera nya samarbeten. Microsoft är en viktig aktör inom forskning och utbildning och verkar med sikte på många olika intressenter i samhället varför det känns angeläget för KTH att etablera ett fördjupat samarbete, säger Eva Malmström Jonsson, prorektor och ansvarig för utbildningens roll i samhället på KTH.

  Samarbetet spänner över många olika områden. Från kompetensutveckling, studentrekrytering och utbildning till entreprenörsskap och forskning. Rent konkret handlar det om allt från att KTH:s studenter får gratis tillgång till Microsofts teknik och utbildningsplattform, vilket gör att de kan komplettera en akademiska examen med industrinära kunskaper, till att KTH under 2011 kommer att vara värd för svenska finalen i Microsofts tekniska innovationstävling för studenter, Imagine Cup.

  Men samarbetet mellan KTH och Microsoft innebär också att både KTH och Microsoft ska vara ett stöd för entreprenörer inom teknikbranschen, exempelvis nystartade IT-företag.

  – På forskningssidan ser vi att en fördjupad kontakt kan leda till att etablera nya gemensamma forskningsprojekt där KTH och Microsoft kan bidra med olika kompetenser och tillsammans adressera utmaningar av gemensam karaktär, säger Eva Malmström Jonsson.

  Hon tillägger att Microsoft är väldigt engagerad i olika utbildningssammanhang och det känns utvecklande för KTH att få samverka med Microsoft inom en rad olika frågor. KTH kan ha mycket att lära när det gäller till exempel tillgänglighet av olika lärobjekt. Mattecoach på nätet är ett exempel.

  En av grundpelarna i det forsatta samarbetet mellan KTH och Microsoft är tidigare framgångar, bland annat när det gäller studentrekrytering. Exempelvis har DigiGirlz gått bra med många glada deltagare under flertalet år. Ett annat exempel är redan nämnda Mattecoach-projektet som sjösattes under förra hösten, där Stockholms gymnasieelever kan få hjälp med matematik. KTH tillhandahåller expertis inom matematik medan Microsoft står för tekniken, och Mattecoach har blivit en braksuccé.

  – Ljungbergfonden är med och finansierat en fortsättning av Mattecoach projektet utanför Stockholm, och där ingår städer som Falun, Borlänge och Älvkarleby. Att ta emot dessa städer är ett första men absolut inte sista steg mot att alla elever i Sverige skall ha tillgång till coacher i flera ämnen. Eftersom ungdomar idag ser nätet som en naturlig virtuell förlängning av sina fysiska liv är det självklart att man måste bedriva undervisning även på nätet, säger Stefan Knutsson, projektledare för Mattecoach på KTH Learning Lab, och därtill flerfaldigt prisad för sina Mattecoach-insatser.

   

  Läs mer på KTH:s webb http://www.kth.se/aktuellt/kth-skriver-avtal-med-microsoft-1.60457?l=sv_SE 

   


  /Thomas Spångberg

 • IKT-bloggen

  Malmö högskola väljer Live@edu

  • 0 Comments

  24 000 studenter på Malmö högskola får ny e-post när högskolan byter e-posttjänst till Live@edu från Microsoft. Varje student får nu professionell e-post med 10 GB inbox och dessutom 25 GB lagringsutrymme på nätet. Trots att plattformen är gratis är tjänsten helt reklamfri.

  I maj ska allt vara klart, då kommer alla högskolans studenter att ha flyttats över till plattformen för Live@edu, enligt Åke Jansson, IT chef Malmö högskola. 


  /Thomas Spångberg

 • IKT-bloggen

  Film: Tre lärare visar hur de använder PC i undervisningen

  • 0 Comments

  Tre lärare demonstrerar i dessa filmer hur de använder PC:n i undervisningen.

  1. Anna Ljungqvist från Björknässkolan: Hur jag tack vare min PC skapar pedagogiska flöden och den individualisering som möjliggörs.

  2. Anna Karlsson, lärare på Viktor Rydbergs Samskola
      a) Lägga upp en lektionsplan med hjälp av OneNote på en Tablet PC.
      b) Matematiklektion i OneNote
      c) OneNote Portfolio i undervisningen 

  3. Jerker Porat, lärare på Karlsengskolan i Nora: OneNote – hur jag med hjälp av min PC kan publicera moment online samt skapa en tydlig lektionsplanering.

   

  1. Hur jag tack vare min PC skapar pedagogiska flöden och den individualisering som möjliggörs.


  2a. Lägga upp en lektionsplan med hjälp av OneNote på en Tablet PC.

  2b. Matematiklektion i OneNote

  2c. OneNote Portfolio i undervisningen 

  3. Lektioner med OneNote - hur jag med hjälp av min PC kan publicera moment online samt skapa en tydlig lektionsplanering.


  /Fredrik Schönemann

 • IKT-bloggen

  Låt dig inspireras av våra filmer för skolan

  • 0 Comments

  Vi har tagit fram en serie svenska filmer med syfte att ge lärare och elever möjlighet att både lära sig och inspireras av de senaste nyheterna från Microsoft.

  Filmerna finns både publicerade på Youtube och tillgängliga för nedladdning i HD format. Använd dom gärna för egen del eller varför inte i lärarlaget för vidare diskussion hur ni kan utnyttja allt nytt i klassrummet

  Titel tid Youtube Nedladdning
  Windows 7 – fönsterhantering och sök 4:44 länk länk
  Windows Live Moviemaker – skapa inspirerande filmer 3:26 länk länk
  Windows Live Photogallery – redigera, hantera och dela dina foton 7:41 länk länk
  Microsoft live@edu – En översikt av vårt gratiserbjudande för skolor 3:59 länk länk
  Microsoft live@edu – mail och kalender (Outlook live) 5:45 länk länk
  Microsoft live@edu – Outlook live - administrativa funktion 5:23 länk länk
  Microsoft live@edu – fillagring med åtkomst från vilken dator som helst via skydrive 3:17 länk länk
  Microsoft live@edu – Office via webläsaren 6:45 länk länk
  Gör en presentation I Powerpoint 2010 4:41 länk länk
  Så fungerar OneNote 2010 6:52 länk länk
  Nyheterna i Powerpoint 2010 del 1/3 9:20 länk länk
  Nyheterna i Powerpoint 2010 del 2/3 4:10 länk länk
  Nyheterna i Powerpoint 2010 del 3/3 3:31 länk länk
  Använd en Tablet-PC (dator med penna) tillsammans med Office paketet 10:17 länk länk
         

   

  Ge oss gärna feedback vad ni tycker är bra eller dåligt och vad ni skulle vilja se mer av.


  /Leif Sunesson

 • IKT-bloggen

  Workshop "Skola designad för kunskap och kreativitet"

  • 0 Comments

   

  I dagens Sverige brinner det i närmare 250 skolor per år, anledningarna är många. Dock vet vi att många av dessa skolor har ett eftersatt underhålla och många är byggda i efterkrigstidens Sverige på 40-50-talet eller alternativt i den stora byggbomen sent 60-tal. Att dessa skolbyggnader ritades med en annan pedagogik en den som idag är rådande som utgångspunkt finns det inga tvivel om. Vi måste idag bygga för att skapa kreativa lärutrymmen som öppnar barnens sinne för ökat lärande för att säkra kunskaper och färdigheter som efterfrågas på arbetsmarknaden. Frågan är hur gör man det?

  Den 19;e maj kl.13.00-16.00 kommer en av världens mest kända arkitekter inom området Randall Fielding till Sverige för att ge oss inspiration men också dela sina reflektioner hur han har tänkt när han har varit med och designat nya skolbyggnader men också hjälpt till att bygga om befintliga byggnader.

  Workshopen genomförs i samarbete med SKL och Microsoft.

  Anmälan görs till Eva.Pethrus@microsoft.com 


  /Eva Pethrus

 • IKT-bloggen

  Demofilm 3 - Windows 7 fönsterhantering och sök

  • 0 Comments

  Windows 7 fönsterhantering och sök

  Du kan ladda hem en högupplöst version av filmen i WMV-format här.

  /Fredrik Schönemann • IKT-bloggen

  Demofilm 2 - Windows Live Movie Maker demo för skola

  • 0 Comments

  Film 2 - Windows Live Movie Maker demo för skola

  Du kan ladda hem en högupplöst version av filmen i WMV-format här.


  /Fredrik Schönemann


 • IKT-bloggen

  Nomination for World Wide Innovative Schools Program

  • 0 Comments

   

   Dear Innovative School Leader,

   

  Education leaders around the world are wondering how they can make learning more accessible and relevant in our fast-changing world. In response, Microsoft Partners in Learning has created the Innovative Schools Program with the goal of developing learning models and assets that any school can use to help students achieve their full potential.

   The Partners in Learning Innovative Schools Program is a global community where schools with common interests can share their experiences and learn from one another.

   

  There are three levels of participation in the Innovative Schools Program:

  1.       Innovative Schools Global Community—open to everyone

  2.       Innovative Schools Pathfinder Program—membership by application

  3.       Innovative Schools Mentor Schools—by invitation

   

  The Innovative Schools Global Community is open to everyone via the Partners in Learning Network and simply requires a Windows Live ID to access topics such as:

  • Monthly “Virtual University” training by leading education experts
  • Curriculum and assessment tools
  • Guidelines for capacity building

   Application process to Pathfinder Program is now open 

  Institutions that are interested in being more involved with the Partners in Learning Innovative Schools Program can take the next step by applying for membership in the Pathfinder Program, a 12-month deep engagement that includes extensive mentoring and face-to-face interaction. Schools leaders who decide to take this step will undergo a rigorous application process focused on educational leadership and the roles of students, educators, curriculum, and technology. Applications are accepted from the beginning of April through the first week of August, and selections will be announced in September. Sixty schools will be accepted for the 2010-2011 program.

   

  Please join the Partners in Learning Network Web site to learn more about Innovative Schools Global Community and the Pathfinder Program.

  To help guide school leaders understand what is required for involvement in the program, the following Virtual University training sessions are being offered. The first session presents an overview of the Pathfinder Program and helps school leaders prepare for the application process.

  • Microsoft Innovative Schools Program Overview and Application Process 101 , April 26, 2010 —click a session time to register

  The second Virtual University session - Envisioning helps in understanding what it means to take Innovation to scale by engaging the whole school community in a shared vision. This workshop provides concepts, tools and practical ideas to drive effective and sustainable change, drawing on the 6i process and the work of Professor Michael Fullan and Director Dan Buckley.

   

  Visit the Innovative Schools Web site to learn more about and register for the Virtual Universities. 

  We hope to see you soon in our Global community!

   Sincerely,

  Eva Pethrus

  Partners in Learning Manager Sweden


  /Eva Pethrus 

 • IKT-bloggen

  Blev årets IT-politiker efter att alla gymnasieelever fått en egen PC

  • 0 Comments

  Vi säger grattis till Hans Lindberg (S) som har utsetts till Årets IT-politiker vid Dataföreningens årsstämma den 22 april.

  Efter en omröstningen bland riksorganisationen Dataföreningens medlemmar blev det Umeåpolitikern som fick ta emot priset för att han har ”satsat resurser på att utveckla skolans IT-verksamhet så att gymnasiets elever kan förberedas för framtiden på ett flexibelt sätt. Satsningen innebär att alla lärare och elever får tillgång till en bärbar dator och webbaserad kommunikations- och lärplattform.”

  http://www.infotechumea.se/arets-it-politiker-kommer-fran-umea


  /Leif Sunesson

Page 5 of 6 (148 items) «23456